Logo Gremi de Flequers de Barcelona

Serveis

Assegurances avalades pel Gremi

El nostre departament d’assegurances l’assessorarà en la cobertura dels riscos que s’adaptin a les seves necessitats reals. I en cas de sinistre tramitarà i seguirà puntualment la contingència fins al seu desenllaç final.

Sol·liciti’ns pressupost sense compromís: 93 215 55 04

• Segurs automòbils, furgonetes i motocicletes
• Segurs pimes
• Segurs comerços
• Segurs llar
• Assegurances de vida
• Assegurances mèdiques
• Assegurances de responsabilitat civil
• Assegurances d’accidents
• Plans de pensions
• Fons d’inversió
• Plans de jubilació

SI HO DESITJA, UN ASSESSOR REVISARÀ LES ASSEGURANCES QUE TÉ ACTUALMENT I LI PROPOSARÀ UN PLA PER MILLORAR-LOS

GREMI MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES ofereix assegurances per als socis del Gremi tant a nivell particular com per als seus negocis o empreses:

• AUDITORIA GRATUÏTA DE LES TEVES ASSEGURANCES CONTRACTADAS.
• ASSESSORAMENT PER A LA COBERTURA DELS RISCOS DE L’EMPRESA.
• ASSESSORAMENT PER A LA COBERTURA DELS RISCOS DE L’EMPRESARI.
• ASSESSORAMENT PER A LA COBERTURA DELS RISCOS DELS TREBALLADORS

Més informació David Gil, email: dgil@gremipabcn.com Telf.: 93 215 55 00

Assessoria Jurídica per a Forns

Us oferim assessorament legal en el vostre dia a dia

• Assessorament en la constitució, el manteniment, la modificació (compravenda de participacions, canvis estatutaris) i dissolució de societats.
• Sol·licitud i tramitació del reconeixement d’establiments com a centenaris. Redacció i assessorament en tot tipus de contractes (compravenda de negocis, permuta, lloguer, préstecs, etc.)
• Reclamacions d’impagats.
• Representació i actuació davant dels organismes oficials (Administracions i empreses de subministraments) i redacció de recursos i reclamacions.
• Tramitació d’herències i donacions.
• Gestions davant dels Registres Mercantils i de la Propietat de tot Espanya.
• Assessorament i aplicació d’ordenances municipals.
• Assessorament en normativa i reglamentació tècnic sanitària.
• Tramitació de subvencions.
• Tramitació de documentació per a la capitalització del subsidi d’atur.

Assessoria Econòmica

Un bon Assessorament Econòmic per a la presa de decisions

• Anàlisi de balanços, comptes de resultats i de tresoreria.
• Estudis de viabilitat, reflotació i reenginyeria.
• Previsions de tresoreria, balanços i resultats.
• Anàlisi i planificació d’inversions i finançament.
• Informació sobre els convenis amb entitats financeres.
• Informació sobre els convenis de finançament amb els organismes oficials.
• Informació sobre subvencions que es concedeixen al nostre sector.

Assessoria Fiscal i Comptable

Un expert equip comptable a la vostra disposició

• Assessorament fiscal permanent i resolució de totes les consultes.
• Contestació de requeriments i interposició de recursos.
• Assistència i representació a les inspeccions fiscals.

– Impost sobre societats.
– Impost sobre la Renda i Patrimoni de Particulars.
– Activitats professionals o empresarials

• Règim de mòduls.
• Estimació directa simplificada.
• Estimació directa normal.
• Aprofitant tots els avantatges fiscals mitjançant un seguiment constant.
• Estudi i càlcul de l’impost sobre successions i donacions.
• Estudi i càlcul de l’impost sobre transmissions i actes jurídics documentats.
• Confecció i presentació daquests impostos.

Assessoria Laboral

Oferim tots els serveis de gestoria necessaris.

Assessorament i resolució de consultes a l’àmbit laboral i de la seguretat social.

Emplenament de:
• Alta d’empreses a la seguretat social i de nous números patronals.
• Alta mútua patronal.
• Alta, variacions i baixes de treballadors a la seguretat social.
• Contractes de treball.
• Rebuts de salaris i liquidacions de la seguretat social (TC1, TC2, etc.).
• Realització de cartes de preavís i càlcul de “liquidacions”.
• Liquidacions trimestrals i anuals de l’IRPF.
• Certificats de renda.
• Declaracions de rendiments.
• Altes. Baixes i variacions d’autònoms

Assessoria Tècnica

Propostes de millora per fer més rendible el negoci

Màrqueting, marxandatge i reposició:
Visitem el vostre establiment per detectar i proposar millores que facin el vostre negoci més competitiu i més productiu.

Aparadorisme:
Us expliquem les tècniques més innovadores de marxandatge i d’imatge comercial, per atraure més clients.

Atenció al client:
Perfeccionem els argumentaris de les dependents per capacitar-les en el coneixement del producte, valoracions nutricionals i la seva composició, tècniques de venda, habilitats de comunicació i implicació amb l’empresa perquè sàpiguen detectar alertes sensibles per al negoci.

Estudi de mercat de la zona:
Coneixement de la zona on s’ubica l’establiment, realitzant un DAFO per detectar la competència, debilitats en el negoci, amenaces de l’entorn, fortaleses que pot aprofitar, i oportunitats que no s’han de perdre. Tot encaminat a augmentar les vendes.

Detecció d’altres empreses de la zona per fer sinèrgies i més negoci.

Seguretat alimentària – inspeccions de sanitat:
Detecció d’elements que presentin desviacions amb la normativa de Sanitat, aplicant-hi el protocol d’inspeccions de l’Ajuntament de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, segons la ubicació de l’obrador o l’establiment.

Propostes de millora per passar amb seguretat les inspeccions de sanitat.

Formació oficial de Manipuladors d’Aliments. Autocontrols Sanitaris i APPCC

prevencio de riscos laborals (spmaz):
Formació oficial en Prevenció de Riscos Laborals, teòrica i pràctica sense desplaçar els treballadors del seu lloc de treball.

Propostes de millora per reduir la quantitat daccidents laborals i malalties professionals.

Accions de formació associades als serveis d’assessoria, bonificades al 100% pel sistema de quotes de la Seguretat Social. Consulteu condicions d’aplicació d’aquesta bonificació.

Indústria

Fem els tràmits al ministeri d’indústria que necessiteu

• Canvi de nom del Registre dIndústria.
• Tramitació del trasllat d’indústries.
• Tramitació Ampliació de maquinària.
• Tramitació dels fulls de reclamacions.
• Tramitació Enquestes Industrials.
• Assessorament i tràmits amb el Departament dʻIndústria
• Institut Nacional Estadística INE Confecció i Tramitació
• Enquestes

Sanitat

La sanitat en bones mans: assessorament, anàlisi, tràmits i formació.

• Ordenances Tecnosanitàries: assessorament, aplicació i recursos.
• Registre Sanitari: Sol·licitud, canvi de nom i renovació.
• Autorització Sanitària: Sol·licitud i canvi de nom.
• Inspeccions Sanitàries: Seguiment, cronogrames.
• Manipuladors d’aliments: entitat autoritzada per a la formació.
• Pràctiques correctes d’higiene alimentària: guia de treball
• Anàlisi de perills i punts de control crítics

Al·lèrgens . Fent la formació homologada per Sanitat, al Gremi de Forners de Barcelona es podran obtenir els documents obligatoris per complir el Reglament Europeu 1169/2011 referent a la comunicació obligatòria al consumidor i etiquetatge obligatori dels productes envasats.

Relacions públiques

UNA SECRETARIA PER ATENDRE’L COM MEREIX

Les funcions operatives d’aquest Departament de Secretaria són de vital importància perquè tot el complex entramat de connexions i comunicacions que hi ha entre els agremiats i el Gremi i les juntes i Comissions de Treball respectives funcionin correctament.
És, en essència, el lloc on es reben, es gestionen i s’emeten comunicacions de tota mena, cosa que fa que quedi transformat en un centre de relacions públiques que té al seu abast tots els mitjans moderns de què disposa el Gremi.

Plataforma de compres

La Plataforma del Gremi de Forners de Barcelona us ofereix tot tipus de productes amb una molt bona relació qualitat preu. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 932155508


PRODUCTES DE LA PLATAFORMA:

Bosses de plàstic

 • Bosses amb impressió del client
 • Bosses nanses
 • Bosses nansa ronyó
 • Bosses plàstic
 • Bosses plàstic precuit

Bosses de paper de tota mena

 • Bosses paper amb impressió del client
 • Bosses paper 1 baguette
 • Bosses paper 2 baguettes
 • Bosses paper 5 baguettes
 • Bosses paper 1 croissant
 • Bosses paper 2 croissant
 • Paper de botiga de tota mena
 • Paper siliconat per a forn

Cartonatge i decoració

(Impressió de tot tipus de caixes amb el nom, quantitat mínima de 100 unitats)
 • Blondes
 • Cartonatge de tota mena
 • Caixa per a pastissos
 • Caixa braç gitano
 • Caixa tortell de Reis
 • Caixa kit de Reis
 • Caixa de torró de Reis
 • Caixes especials amb impressió
 • Cintes vegetals
 • Cintes per a llaços
 • Ninots de decoració
 • Decoració per a càtering
  (Impressió de tota mena de caixa amb el nom, quantitat mínima de 100 unitats)

Maquinària i utillatge

 • Maquinària de tota mena
  (Talladora embotits, rentaplats, forns, etc.)

Lactis

 • Llet
 • Mantega
 • Formatges de tota mena
 • Llet en pols
 • Nata líquida
 • Nata en esprai

Fruites i Verdures

 • Plàtans
 • Taronges
 • Tomàquets
 • Tot tipus de fruites i verdures
 • Fruites confitades

Greixos i olis

 • Margarina croissant
 • Margarina pasta pasta de full
 • Margarina crema
 • Mantega
 • Oli oliva verge
 • Oli girasol
 • Oli palmell
 • Oli per untar llaunes
 • Oli per a màquines

Ovoproductes

 • Ou líquid
 • Clares líquides
 • Rovell líquid
 • Ous sencers
 • Ou filat

Gelatines i Melmelades

 • Gelatina en fred
 • Gelatina en calent
 • Melmelades

Xocolates

 • Xocolata negra
 • Xocolata perles
 • Xocolata de llet
 • Crema de cacau
 • Xocolates diverses

Farines

 • Farina de sègol
 • Farina de blat
 • Farina de força
 • Farina “kamut”
 • Farina panificable

Fruits secs

 • Ametlla filetejada
 • Ametlla farina
 • Ametlla gra
 • Ametlla sencera
 • Ametlla làmina
 • Nous
 • Avellana
 • Fruits secs en general