Logo Gremi de Flequers de Barcelona

OPERACIONS BASIQUES DE PASTISSERIA -2 (SUBVENCIONAT 100%). (Tarda) Rafa Batalla

Formador
Rafa Batalla
Dates i horari
Sol·licitar informació
Durada
60 hores
Formació completa
Informació general
Contingut
Destinataris

Treballadors en Règim General de la Seguretat Social, Treballadors en el Règim Especial de Autònoms (RETA) i persones desocupades (atur), interessades en adquirir i millorar les tècniques per elaborar els diferents productes propis de l’ofici de pastisseria..

Objectius

Preelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria, aconseguint els objectius de producció i qualitat respectant la normativa vigent: tècnic-sanitària, ambiental, i de seguretat i higiene. Obtenir coneixements de les mesures i pesos i/o masses mare. Conèixer tècniques: batuts, barrejes i amassats, talls. allisat, decoració i utilització de la manega pastissera i acabats. Conèixer la cocció, congelació i conservació

Dates i horaris
Sol·licitar informació
Durada

60 hores distribuïdes en 5 hores cada sessió

Metodologia

Es combina la pràctica i la teòrica realitzant les elaboracions tant individualment com en grup. S’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès i la participació dels alumnes. prevenció de perill en els aliments, seguretat i protecció en el medi ambient, En les dos tipologies, les classes teòriques es basen en exposicions amb ordinador, projector i pantalla, amb el suport d’una pissarra de paper. S’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès i la participació dels alumnes.

Formadors

Rafa Batalla – Mestre Pastisser

Acreditació

Diploma acreditatiu emes per el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Lloc de impartició

Escola de Forners de Barcelona
Pau Claris, 141 – baixos Barcelona T/ 93 215 55 00

Idioma
Totes les nostres formacions s'imparteixen tant a CASTELLÀ com a CATALÀ

CF2 Realitzar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria, aplicant tècniques bàsiques
CONTENIDOS SOSTENIBILIDAD O ECONOMIA VERDE
CF1 Identificar els riscos i conseqüències per el medi  ambient
CF2 Aplicar les operacions bàsiques de control ambiental i de recuperació, depuració i eliminació de residus.
CF3 Aplicar les mesures de seguretat i controlar el seu compliment en totes les situacions de treball en un obrador de pastisseria

El curs inclou

Formació presencial, teòrica, pràctica y participativa
Tots els ingredients necessaris per l’elaboració dels productes
Utillatge, màquines i equips professionals
Roba de treball per l’obrador (jaqueta, pantaló i gorra)
Assegurança d’accidents
Programa acció formativa
Dossier formatiu
Certificat d’assistència emes per el Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Formació bonificada
Totes les nostres formacions són bonificables totalment o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Sol·liciteu més informació.
Bonificada pel Consorci