Logo Gremi de Flequers de Barcelona

OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA – 1 (subvencionat 100%). (Tarda) Rafa Batalla

Formador
Rafa Batalla
Dates i horari
Sol·licitar informació
Durada
60 hores
Formació completa
Informació general
Contingut
Destinataris

Treballadors en Règim General de la Seguretat Social, Treballadors Autònoms i persones desocupades (atur), Interessada en adquirir i millorar les tècniques per elaborar els diferents productes propis de l’ofici de pastisseria.

Objectius

Preelaborar, elaborar y presentar productes de pastisseria, aconseguint els objectius de producció i qualitat respectant la normativa vigent: tècnic-sanitària, ambiental y de seguretat i higiene.
Objectius específics:
Obtenir coneixements de les mides i pesos i/o masses.
Conèixer tècniques: batuts, barrejes i amassats, tall, allisats, decoració i utilització de la manega pastissera i acabats.
Conèixer la cocció, congelació i conservació.

Dates i horaris
Sol·licitar informació
Durada

60 hores distribuïdes en 5 hores cada sessió

Metodologia

Es combina la pràctica i la teòrica realitzant les elaboracions tant individualment com en grup, s’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès i la participació dels/les alumnes.
Prevenció de perills ens els aliments, seguretat i protecció en el medi ambient
En les dos tipologies, les classes teòriques es basen en exposicions amb ordinador, projector i pantalla, amb el suport d’una pissarra de paper, s’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès dels/les alumnes.

Formadors

Rafa Batalla – Mestre Pastisser

 

Acreditació

Certificat d’assistència emes per el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya

Lloc de impartició

Escola de Flequers de Barcelona
Pau Claris, 141 baixos – Barcelona
T/ 93 215 55 00

Idioma
Totes les nostres formacions s'imparteixen tant a CASTELLÀ com a CATALÀ

CF1 realitzar preelaboracions de pastisseria de múltiples aplicacions executant tècniques bàsiques
CF2 Aplicar mesures d’higiene personal i hàbits higiènics necessaris per elaborar amb seguretat i qualitat higiènica sanitària els productes
CF3 Aplicar mesures d’higiene necessàries la qualitat higiènica sanitària de les instal·lacions
CF4 Aplicar mesures higièniques sanitàries per assegurar la qualitat higiènica sanitària dels equips i maquinaria
CONTINGUTS SOSTENIBILITAT O ECONOMIA VERDA
CF1 Identificar els riscos i conseqüències per el medi ambient
CF2 Aplicar les operacions bàsiques de control ambiental i de recuperació, depuració i eliminació de residus.
CF3 Aplicar les mesures de seguretat i controlar el seu compliment en totes les situacions de treball en un obrador de pastisseria

El curs inclou

Formació presencial, teòrica, pràctica i participativa
Tots els ingredients necessaris per l’elaboració  dels productes
Utillatge, màquines i equips professionals
Roba de treball per l’obrador (jaqueta, pantaló i gorra)
Assegurança d’accidents
Programa Acció Formativa
Dossier formatiu
Certificat d’assistència emes per el Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Formació bonificada
Totes les nostres formacions són bonificables totalment o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Sol·liciteu més informació.
Bonificada pel Consorci