Logo Gremi de Flequers de Barcelona

MANIPULADOR D’ALIMENTS. (Matí) Jaume Benejam i Ramón Batalla

Formador
Jaume Benejam i Ramón Batalla
Dates i horari
Sol·licitar informació
Durada
2 hores
Formació completa
Informació general
Contingut
Destinataris

Curs adreçat a aquells professionals del sector flequer que al manipular aliments han d’obtenir, segons indica la normativa, el certificat de manipulador.

Objectius

Adquirir els coneixements, habilitats i actituts necessaries per a utilitzar totes les mesures que garanteixin el manteniment dels aliments en perfecte estat, assegurant a més la protecció de la salut dels consumidors.

Dates i horaris
Sol·licitar informació
Durada

2 hores

Metodologia

Sessió participativa i interactiva en la que s’alterna l’exposició per part del formador amb la presentació d’exemples extrets de la pràctica diària.

Formadors

Jaume Benejam

Acreditació

Certificat de manipulador d’aliments

Lloc de impartició

Sala de Juntes del Gremi de Flequers de Barcelona c/ Pau Claris, 134, principal

Idioma
Totes les nostres formacions s'imparteixen tant a CASTELLÀ com a CATALÀ

Salut i alimentació. Què és la higiene alimentària i perquè cal tenir-ne coneixement?.
Normativa de referència RD1169/2011.
Els contaminants dels aliments.
Principals microorganismes patògens.
Vies de contaminació dels aliments.
Les toxiinfeccions alimentàries i les malalties alimentàries (casos reals).
Micotoxines. Efectes sobre la salut. Com prevenir-les.
Al.lèrgies i intoleràncies alimentaries.
Nova normativa d’etiquetatge (informació obligatòria al consumidor).
Netejar i desinfectar. La importància de seguir un Pla de Neteja i Desinfecció.
Higiene personal.
Bones pràctiques de manipulació.

El curs inclou

Formació presencial, teórica, pràctica i participativa.
Dossier formatiu.
Certificat d’assistència emès per la Fundació Privada del Gremi de Flequers de Barcelona.

Formació bonificada
Totes les nostres formacions són bonificables totalment o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Sol·liciteu més informació.