Logo Gremi de Flequers de Barcelona

ELABORACIONS BÀSIQUES DE FLECA – 2 (SUBVENCIONAT 100%). (Matí) Tony Valls

Formador
Tony Valls
Dates i horari
Sol·licitar informació
Durada
60 hores
Formació completa
Informació general
Contingut
Destinataris

Treballadors en Règim General de la Seguretat Social. Treballadors autònoms i persones desocupades, interessades en adquirir i millorar les tècniques per elaborar els diferents productes propis de la fleca.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs consisteix en aprendre bàsicament els ingredients del pa, la nomenclatura del utillatge, funyir les masses, així com formar be les barres, diferents tipus de fermentacions del pa, conèixer els forns i aprendre a coure així com desenvolupar-se en la feina..

Dates i horaris
Sol·licitar informació
Durada

60 hores distribuïdes en 6 hores cada sessió

Metodologia

es combina la pràctica i la teòrica realitzant tant individualment com en grup, s’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès i la participació dels alumnes. prevenció de perills en els aliments, seguretat i protecció el medi ambient. En les dos tipologies, les classes teòriques es basen en exposicions amb ordinador, projector i pantalla amb el suport d’una pissarra de paper, s’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès i la participació dels alumnes.

Formadors

Tony Valls Grau – Mestre Flequer

Acreditació

Certificat d’assistència emes per el Consorci per a la Formació Contiua de Catalunya

Lloc de impartició

Escola de Forners de Barcelona
Pau Claris, 141 – Barcelona
93 215 55 00

Idioma
Totes les nostres formacions s'imparteixen tant a CASTELLÀ com a CATALÀ

CF4 Aplicar tècniques, divisió, funyit, repòs, format i tall
CF5 Aplicar tècnica de fermentació
CF6 Aplicar el mètode de cocció i refredament

COTINGUTS SOSTENIBILITAT O ECONOMIA VERDA
CF1 Identificar els riscos i conseqüències per el medi ambient
CF2 Aplicar les operacions bàsiques de control ambiental i de recuperació, depuració i eliminació de residus.
CF3 Aplicar les mesures de seguretat i controlar el seu compliment en totes les situacions de treball en un obrador de Fleca

El curs inclou

Formació presencial, teòrica, pràctica i participativa
Tots els ingredients necessaris per les elaboracions individuals dels productes
Utillatge, maquines i equips professionals
Uniforme de treball  per l’obrador ( jaqueta, pantaló i gorra)
Assegurança d’accidents
Dossier formatiu
Certificat d’assistència emès per el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Formació bonificada
Totes les nostres formacions són bonificables totalment o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Sol·liciteu més informació.
Bonificada pel Consorci