Logo Gremi de Flequers de Barcelona

ELABORACIONS BÀSIQUES DE FLECA – 1 (SUBVENCIONAT 100%). (Matí) Tony Valls

Formador
Tony Valls
Dates i horari
Sol·licitar informació
Durada
60 hores distribuides en 6 hores cada sessió
Formació completa
Informació general
Contingut
Destinataris

Treballadors en Règim General de la Seguretat Social. Treballadors autònoms i persones desocupades, interessades en adquirir i millorar les tècniques per elaborar els diferents productes propis de la fleca.

Objectius

Elaborar productes bàsics de fleca, aconseguint els objectius de producció, qualitat i respectant la normativa vigent técnico-sanitaria, ambiental i de seguretat e higiene. Obtenir massa de pa amb llevat i/o massa mare, conèixer les tècniques: divisió, amassat, repòs, formats, tall, fermentació, cocció i refrigeració.

Dates i horaris
Sol·licitar informació
Durada

60 hores distribuïdes en 6 hores cada sessió

Metodologia

Es combina la pràctica y la teòrica realitzant les elaboracions tant individualment com en grup, s’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès y la participació dels/les alumnes.
Prevenció de perills ens els aliments, seguretat i protecció en el medi ambient
En les dos tipologies, les classes teòriques es basen en exposicions amb ordinador, projector i pantalla, amb el suport d’una pissarra de paper, s’establirà una dinàmica participativa per poder avaluar la comprensió, l’interès i la participació dels/les alumnes.

Formadors

Tony Valls Grau – Mestre Flequers

Acreditació

Certificat d’assistència emes per el Consorci per a la Formació Contiua de Catalunya

Lloc de impartició

Escola de Forners de Barcelona
Pau Claris, 141 – Barcelona
93 215 55 00

Idioma
Totes les nostres formacions s'imparteixen tant a CASTELLÀ com a CATALÀ

CF1 Comprendre els procediments d’elaboració de masses
CF2 realitzar operacions de condicionament del llevat i massa mare
CF3 Formulació i dosificació dels ingredients
CF2 Aplicar mesures de higiene personal i hàbits higiènics necessaris per elaborar amb seguretat i qualitat higienicosanitaria els productes
CF3 Aplicar mesures de higiene necessàries la qualitat  higienicosanitaria de les instal·lacions
CF4 Aplicar mesures de higiene personal i hàbits higiènics necessaris per elaborar amb seguretat i qualitat higienicosanitaria dels equips i maquinaria.
CONTINGUTS SOSTENIBILITAT O ECONOMIA VERDA
CF1 Identificar els riscos i conseqüències per el medi ambient
CF2 Aplicar les operacions bàsiques de control ambiental i de recuperació, depuració i eliminació de residus
CF3 Aplicar les mesures de seguretat i controlar el seu compliment en totes les situacions de treball en un obrador de fleca

El curs inclou

Formació presencial, teòrica, pràctica i participativa
Tots els ingredients necessaris per les elaboracions individuals dels productes
Utillatge, maquines i equips professionals
Uniforme de treball  per l’obrador ( jaqueta, pantaló i gorra)
Assegurança d’accidents
Dossier formatiu
Certificat d’assistència emès per el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Formació bonificada
Totes les nostres formacions són bonificables totalment o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Sol·liciteu més informació.
Bonificada pel Consorci