mes info
manipulador alimentos

Manipulador d’aliments

DESTINATARIS

Curs adreçat a aquells professionals del sector flequer que al manipular aliments  han d'obtenir, segons indica la normativa, el certificat de manipulador.

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements, habilitats i actituts necessaries per a utilitzar totes les mesures que garanteixin el manteniment dels aliments en perfecte estat, assegurant a més la protecció de la salut dels consumidors.

DURADA

2 hores

CONTINGUTS

. Salut i alimentació. Què és la higiene alimentària i perquè cal tenir-ne coneixement?

.  Normativa de referència. RD 1169/2011

. Els contaminants dels aliments.

. Principals microorganismes patògens.

. Vies de contaminació dels aliments.

. Les toxiinfeccions alimentàries i les malalties alimentàries (casos reals)

. Micotoxines. Efectes sobre la salut. Com prevenir-les.

. Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.

. Nova normativa d'etiquetatge (informació obligatòria al consumidor)

. Netejar i desinfectar. La importància de seguir un Pla de Neteja i Desinfecció.

. Higiene personal.

. Bones pràctiques de manipulació.

METODOLOGIA

Sessió participativa i interactiva en la que s'alterna l'exposició per part del formador amb la presentació d'exemples extrets de la pràctica diària.

FORMADOR

Ramón Calvet.

ACREDITACIO

Certificat de manipulador de alimentos.

LLOC DE REALITZACIO

Aula Mestresses Flequeres.

Fundación Privada Gremio de Panaderos de Barcelona. c/ Pau Claris, 134 - 2ª planta.

 

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola