mes info

Prevenció de Riscos Laborals

DESTINATARIS

Treballadors del sector de fabricació de pa, brioixeria i pastisseria que d'acord amb la normativa oficial vigent han de formar-se en Prevenció de Riscos Laborals.

OBJECTIU

Adquirir els coneixements necessaris per a minimitzar els riscos inherents als llocs de treball avaluats pel Servei de Prevenció: obrador, punt de venda, distribució i tranasport.

DURADA

2 hores

CONTINGUTS

1. DISSENY DELS LLOCS DE TREBALL

 • Medi laboral: Il.luminació, condicions tèrmiques e higromètriques, ventilació, soroll, contaminants químics.
 • Espais i llocs de treball.

2. ACCIDENTS DE TREBALL

 • Cops, caigudes al mateix i diferent nivell.
 • Talls, cremades, electrocucions.

3. RISCOS GENERATS PELS EQUIPS DE TREBALL 

 • Equips de treball: màquines.
 • Útils i eines.
 • Cambres frigorífiques i de congelació.

4. ERGONOMIA I MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES

 • Definicions.
 • Factors de risc.
 • Bones pràctiques.

5. RISCOS ESPECIFICS: AMBIENTS EXPLOSIUS

 • Atmòsfera explosiva.
 • Classificació de les àrees de risc.
 • Possibles fonts d'ignició.
 • Situacions de risc amb productes polsosos.
 • Senyalització zones ATEX.

METODOLOGIA

Expositiva.

FORMADOR

Ramón Calvet

ACREDITACIÓ

Certificat de prevenció de riscos laborals

LLOC DE REALITZACIÓ

Aula  Mestresses Flequeres

Fundació Privada Gremi de Flequers de Barcelona. c/ Pau Claris, 134 - 2ª  planta.

 

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola