Política de privacitat

Ident​itat

 • Denominació: GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA
 • Domicili social: PAU CLARIS, 134, PRAL., codi postal 08009 de  Barcelona
 • CIF: G-08263436
 • Telèfon: 93 215 55 00
 • Correu electrònic: info@gremipabcn.com

 

Per​què usem les dades?

El Gremi de Flequers de Barcelona (“el Gremi”) recull diferent tipus de dades personals per la prestació dels diferents serveis que realitza en el marc de les seves activitats.

 1. Borsa de treball. Les dades obtingudes a través de l’alta a la Borsa de Treball seran tractades amb l’exclusiva finalitat de gestió de la borsa als efectes d’oferir al candidat ofertes de treball adequades al seu perfil professional.
 2. Contacte web. Les dades obtingudes a través del formulari de contacte, seran exclusivament utilitzades per respondre la petició d’informació.
 3. Cursos i contacte cursos: Les dades obtingudes a través dels formularis dels cursos, son utilitzades per la gestió i realització de cada curs i per informar de cursos relacionats que puguin interessar al sol·licitant.
 4. Agremiats. Les dades obtingudes en el procés d’agremiació seran únicament utilitzades per gestionar les inscripcions així com per la gestió administrativa relacionada amb el Gremi (cobraments, impagats,)
 5. Serveis professionals. Qualsevol dada personal obtinguda en el marc de la prestació d'un servei per part del Gremi, serà únicament utilitzada per la realització del servei en qüestió.

Totes les dades personals obtingudes a través de qualsevol mitjà, podran ser utilitzades per part del Gremi per informar als titulars de les dades, també per correu electrònic, de les novetats relacionades amb l’activitat del Gremi o per oferir productes o serveis de tercers, que desenvolupen les seves activitats en el sector de la fleca, la pastisseria i serveis auxiliars (gestoria, assessoria, assegurances i borsa de treball)

En relació a les dades laborals, aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit.

En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període d'un any, després dels quals, de no haver estat seleccionat, s'esborraran dels nostres sistemes.

 

Quant temp​s custodiem les dades?

 • Borsa de treball. les dades seran conservades un màxim de 12 mesos des de l'última manifestació d'interès o consentiment, llevat que l'interessat sol·liciti la seva supressió.
 • Contacte web. Fins que es resolgui la consulta motiu del contacte llevat que s'hagin de conservar bloquejats per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Cursos i contacte cursos: les dades seran conservades 5 anys des de l'última manifestació d'interès o consentiment o mentre no es sol·liciti l'oposició per l'interessat o es revoqui el consentiment.
 • Agremiats: les dades seran conservades mentre es mantingui la relació comercial, més un termini màxim addicional de 10 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de la legislació civil, mercantil,laboral i fiscal.
 • Serveis professionals.   les dades seran conservades mentre es mantingui la relació comercial, més un termini màxim addicional de 10 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de la legislació civil, mercantil, laboral i fiscal.

En el supòsit que ens donis el teu consentiment per a informar-te dels nostres productes o serveis, mantindrem les teves dades fins que ens manifestis la teva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En qualsevol cas pots exercir el dret d'oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

 

Legitimització

En el cas que el Gremi presti algun dels seu serveis (Borsa de Treball, Cursos, serveis professionals...) la base legitimadora del tractament serà el compliment de les obligacions per part del Gremi.

En qualsevol altre cas, la base legitimadora del tractament, serà el consentiment per part del titular de les dades.

 

Cessions de dades a tercers

Les dades personals obtingudes a través de qualsevol dels mitjans del Gremi, no seran cedides a tercers sense el consentiment previ dels seus titulars, excepte obligació legal. Sens perjudici d’això cal indicar que:

 • En cas d’inscriure’s en cursos bonificats les dades dels assistents als cursos, seran comunicades a les administracions competents en matèria de bonificacions o subvencions.
 • En el cas de sol·licitar la prestació de serveis professionals, les dades personals poden ser cedides a tercers la intervenció dels quals sigui necessària per prestar el servei (entitats bancaries, notaris, registres públics, administracions públiques competents...)

 

Categoria de ​dades tractades

El Gremi tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

 • Dades identificatives.
 • Dades econòmiques.
 • Dades acadèmiques.
 • Dades curriculars.
 • Dades sensibles (només en el cas de la prestació de certs serveis professionals).

 

Drets​

Els titulars de les dades tenen dret a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 •  Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.