Assessoria Tècnica

Propostes de millora per fer més rendible el vostre negoci


Asesoria tecnica

MARKETING, MERCHANDISING I REPOSICIÓ:

Visitem el vostre establiment per detectar i proposar-vos millores que facin el vostre negoci més competitiu i més productiu.

APARADORISME:

Us expliquem les tècniques més innovadores de merchandising i d’imatge comercial, per atraure més clients.

ATENCIÓ AL CLIENT:

Perfeccionem els argumentaris de les dependentes per capacitar-les en el coneixement del producte, valoracions nutricionals i la seva composició, tècniques de venda, habilitats de comunicació, i implicació amb l'empresa perquè sàpiguen detectar alertes sensibles per al negoci.

ESTUDI DE MERCAT DE LA ZONA:

Coneixement de la zona on s’ubica l’establiment, realitzant un DAFO per a detectar la competència, debilitats al vostre negoci, amenaces de l’entorn, fortaleses que podeu aprofitar, i oportunitats que no s’han de perdre. Tot encaminat a augmentar les vendes.

Detecció d’altres empreses de la zona per fer sinèrgies i tenir més negoci.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA - INSPECCIONS DE SANITAT:

Detecció d’elements que presentin desviacions amb la normativa de Sanitat, aplicant el protocol d'inspeccions de l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, segons la ubicació de l'obrador o l'establiment.

Propostes de millora per passar amb seguretat les inspeccions de sanitat.

Formació oficial de Manipuladors d’Aliments. Autocontrols Sanitaris i APPCC

PREVENCIO DE RISCOS LABORALS (SPMAZ):

Formació oficial en Prevenció de Riscos Laborals, teòrica i pràctica sense desplaçar als treballadors del seu lloc de treball.

Propostes de millora per a reduir la quantitat d'accidents laborals i malalties professionals.

 

Accions de Formació associades als serveis d'assessoria, Bonificades al 100% pel sistema de quotes de la Seguretat Social.

Consultar condicions d'aplicació d'aquesta bonificació.