Secretaria

Les funcions operatives del departament de Secretaria són de vital importància perquè tot el complex entramat de connexions i comunicació que hi ha entre els agremiats i el Gremi i les respectives Juntes i Comissions de Treball funcionin correctament.

És, en essència, el lloc on es reben, es gestionen i s'emeten comunicacions de tot tipus, la qual cosa fa que quedi transformat en un centre de relacions públiques que té al seu abast tots els mitjans moderns de què el Gremi disposa.

Gremi de Flequers de Barcelona