Industria

Fem els tràmits en el Ministeri d'Indústria que vostè necessiti

 

  • Canvi de nom del Registre d’Indústria.

  • Tramitació Trasllat d'Indústries

  • Tramitació Ampliació de maquinària

  • Tramitació dels fulls de reclamacions.

  • Tramitació Enquestes Industrials.

  • Assessorament i tràmits amb el Departament d’Indústria

  • Institut Nacional Estadístiques INE Confecció i Tramitació

  • Enquestes