Fiscal / Comptable

Un complet equip comptable a la seva disposició

 

 • Assessorament fiscal permanent i resolució de totes les consultes.

 • Contestació de requeriments i interposició de recursos.

 • Assistència i representació a les inspeccions fiscals.

 • Estudi i càlcul de:

- Impost sobre Societats.

- Impost sobre la Renda i Patrimoni de Particulars.

- Activitats professionals o empresarials

 

 • Règim de mòduls.

 • Estimació directa simplificada.

 • Estimació directa normal.

 • Aprofitant tots els avantatges fiscals mitjançant un seguiment constant.

 • Estudi i càlcul de l’Impost sobre Successions i Donacions.

 • Estudi i càlcul de l’Impost sobre Transmissions i actes jurídics documentats.

 • Confecció i presentació d’aquests impostos.

 • Realització i gestió fiscal de totes les declaracions:

- Impost sobre Societats i pagament a compte.

- Impost sobre la Renda i Patrimoni i pagaments a compte.

- Declaracions d’IVA.

- Operacions intracomunitàries.

- Declaració d'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques).

- Declaració d'ingressos i pagaments.

- Declaracions de retencions de capital, treball i lloguer.

- Altes, modificacions i baixes del cens.

- Sol·licitud de certificats de les diferents administracions (Hisenda, Ajuntament, etc.)

- Certificats digitals (FNMT, Idecat, etc.) Tramitació i seguiment.