Assessoria Jurídica

Li oferim assessorament legal en el seu dia a dia

 

 • Assessorament en la constitució, manteniment, modificació (compravenda de participacions, canvis estatutaris) i dissolució de societats.

 • Sol·licitud i tramitació del reconeixement d’establiments com a centenaris

 • Redacció i assessorament en tot tipus de contractes (compravenda de negocis, permuta, lloguer, préstecs, etc.)

 • Reclamacions d’impagats.

 • Representació i actuació davant dels organismes oficials (Administracions i empreses de subministrament) i redacció de recursos i reclamacions.

 • Tramitació d’herències i donacions.

 • Gestions davant els Registres Mercantils i de la Propietat d’arreu d’Espanya.

 • Assessorament i aplicació d’ordenances municipals.

 • Assessorament en normativa i reglamentació tecnicosanitària.

 • Tramitació de subvencions.

 • Tramitació de documentació per la capitalització del subsidi d’atur.