Assegurances

La tranquilitat d'una bona assegurança

 

El nostre departament d’assegurances l’assessorarà en la cobertura dels riscos que s’adaptin a les seves necessitats reals. I en cas de sinistre tramitarà i seguirà puntualment la contingència fins al seu desenllaç final.

Sol·liciti’ns pressupost sense compromís: 93 215 55 04

 • Assegurances automòbils, furgonetes i motocicletes

 • Assegurances pimes

 • Assegurances comerços

 • Assegurances llar

 • Assegurances de vida

 • Assegurances mèdiques

 • Assegurances de responsabilitat civil

 • Assegurances d’accidents

 • Plans de pensions

 • Fons d’inversió

 • Plans de jubilació

 • ...

AUDITORIA GRATUÏTA DE LES TEVES ASSEGURANCES CONTRACTADES

GREMI  MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES ofereix assegurances per als socis del Gremi tant a nivell particular com per als seus negocis o empreses:

 • AUDITORIA GRATUÏTA DE LES TEVES ASSEGURANCES CONTRACTADES. Optimitza la despesa anual dedicada a les assegurances i obtindràs un pla de protecció integral en funció de les teves necessitats. Un assessor et visitarà per recopilar la informació necessària sobre l'empresa, revisarà les teves assegurances actuals i t'informarà de les duplicitats i deficiències detectades, per poder assessorar-te sobre els productes asseguradors adients per a la situació.

 • ASSESSORAMENT PER A LA COBERTURA DELS RISCOS DE L'EMPRESA. Es fonamenta en la cobertura dels riscos a què es troba subjecta l'activitat que desenvolupa la teva empresa (Responsabilitat Civil, Responsabilitat Mediambiental, transport de mercaderies, crèdit i caució...) i el propi patrimoni empresarial (edifici, maquinària, vehicles, existències...).

 • ASSESSORAMENT PER A LA COBERTURA DELS RISCOS DE L'EMPRESARI. Comprèn tant els riscos en l'exercici de la teva activitat professional (Responsabilitat Civil d'Administrador o Directiu, baixa,...) com els riscos personals (vida, salut, accidents, decessos, jubilació,...) i els riscos del patrimoni particular (llar, automòbil, embarcació,...).

 • ASSESSORAMENT PER A LA COBERTURA DELS RISCOS DELS TREBALLADORS. Ofereix cobertures col•lectives (de salut, vida, accidents i jubilació) als teus empleats i aconseguiràs un efecte motivador que repercutirà en els beneficis de l’empresa.

Més informació David Gil dgil@gremipabcn.com telf.: 93 215 55 00