Qui som?

Informació sobre el GFB

Què és el Gremi de Flequers de Barcelona?

El Gremi de Flequers de Barcelona és una institució amb llarga tradició que defensa els interessos de la fleca barcelonina i agrupa els professionals del sector de la fleca de Barcelona.

Quines són les nostres funcions?

Defensar els interessos dels empresaris de la fleca. Oferir serveis professionals de qualitat. Dissenyar i impartir cursos de formació professional. Desenvolupar iniciatives i projectes interessants per al sector.

El Gremi

És l’interlocutor vàlid davant les Institucions.

Representa col·lectivament el sector de la fleca barcelonina, la qual cosa li permet influir significativament en aspectes bàsics per al desenvolupament de la indústria flequera. Al Gremi els empresaris flequers poden plantejar la seva problemàtica, suggeriments o queixes.

Forma part de la mesa negociadora del conveni laboral:

Negocia davant els sindicats el conveni col•lectiu que afecta el sector de la fleca. Els nostres plantejaments als sindicats precisen el màxim suport i representativitat.

Divulga informació als seus associats:

Informació puntual, precisa i constant sobre els aspectes relacionats amb la fleca: subvencions, normatives sanitàries, laborals, fiscals, jurídiques, etc., mitjançant circulars, la revista Actualitat Flequera, telefònica o personalment. Podeu estar al dia en tots els aspectes del vostre negoci.

Entitats d'àmbit superior

El gremi está present en els consells directius de les següents institucions:

  • Consell de Gremis de Comerç i Serveis.   

  • Consell Català de Formació Professional.
  • Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers.
  • CEOPAN, Madrid             Membre Comitè Executiu

 

  • Consell Assessors de Comerç
  • Fòrum Ciutat i Comerç de Barcelona
  • Foment del Treball Nacional

  • Consell de la Mutua Maz.