Higiene i seguretat alimentaria

Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector flequer

Totes les empreses d’alimentació tenen la responsabilitat de garantir la seguretat alimentària i la salubritat dels productes que ofereixen, i ho fan mitjançant activitats d’autocontrol basades en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

Per ajudar les fleques de Catalunya en aquesta tasca, us presentem la Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector flequer.

Aquesta Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector flequer –que ha estat elaborada pel sector mateix– té el reconeixement oficial de totes les autoritats competents en matèria de seguretat alimentària de Catalunya, amb les repercussions que això comporta per fer el control oficial dels nostres establiments.

Malgrat això, la Guia té caràcter voluntari, per la qual cosa, si alguna fleca no s’hi vulgui acollir, cal que elabori un document similar en què es reculli tota la normativa vigent establerta per al sector flequer.

Podem concloure, doncs, que tenim a les mans una bona eina per donar valor afegit als productes de les micro, petites i mitjanes empreses del nostre sector a Catalunya i que el reconeixement d’aquesta Guia per part de l’Administració competent ens ha d’encoratjar a aplicar-la.

Per a sol·licitar més informació sobre els "APPCC i la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene pel sector flequer” envia'ns un correu a rcalvet@gremipabcn.com