mes info
manipulador alimentos

Manipulador d’aliments (Ramon Calvet)

Descripció

Curs adreçat a aquells professionals que manipulen aliments i, per tant, necessiten el certificat de formació en higiene i seguretat alimentaria.

L’objectiu del curs és adquirir els coneixements, habilitats i actituds necessàries per a utilitzar totes les mesures que garanteixin el manteniment dels aliments en perfecte estat i també garantir la protecció de la seva salut i la dels consumidors.

Acreditació: Certificat acreditatiu de l’aprofitament del curs.

Durada: 2 hores

Dates i horari: 26 de juny de 2017

Programa

Mòduls formatius

  • Salut i alimentació. Què és la higiene alimentària i perquè cal tenir-ne coneixement?
  • Normativa de referència. RD 1169/2011
  • Els contaminants dels aliments.
  • Vies de contaminació dels aliments.
  • Les toxiinfeccions alimentàries i les malalties alimentàries.
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries
  • Mesures de prevenció de la contaminació.
  • Netejar i desinfectar. La importància de seguir un Pla de Neteja i Desinfecció.
  • Higiene personal.
  • Bones pràctiques de manipulació.

 

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


NECESSITES HOTEL?

hotels barcelona


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola