mes info

Aparadorisme per a la fleca

DESTINATARIS

Personal amb responsabilitats sobre l'organització general del punt de venda i l'atenció a la clientela.

OBJECTIU

L’assistent al finalitzar el curs serà capaç de::

- Comprendre el gran potencial de vendes de l'aparador, analitzar les normes generals de l'art de mostrar i desenvolupar la creativitat a l'hora de composar un punt de venda.

- Aplicar els conceptes básics i les tècniques d'aparadorime que pemeten augmentar l'impacte visual de la clientela.

DURADA

12 Hores

CONTINGUTS

Mòdul 1. L’aparador. 3hores.

- L’aparador. Aspectes comercials.

- Història de l’aparador.

- Tipus d’aparador.

- Regles bàsiques.

- El producte.

- Localització de punts de venda per importància visual.

- Suggeriment de venda múltiple.

- Enllaç entre l’aparador i el client a l’interior de la botiga.

- Seguiment de campanyes de publicitat a l’interior de la botiga i l’aparador.

Mòdul 2. La composició. 3 hores.

- Equilibri.

- Forma.

- Espai.

- Llum.

- Moviment.

- Dinàmica.

- Expressió.

- Color.

Mòdul 3. Tendències. 3 hores.

- Estudi de noves tendències en ambientació i decoració per temporades.

- Localització de materials i reciclatge dels que tenim.

- Col·lecció del gènera a col·locar a l’aparador.

- Guarniments de decoració i atrezzo reals, familiarització i manipulació.

- Embolcalls.

- La il·luminació.

Mòdul 4. Muntatge. 3 hores.

Aplicació pràctica. Es realitzaran diversos exercicis pràctics, que consistiran bàsicament en el muntatge d’un aparador conceptual. D’aquesta manera, l’assistent podrà comprovar l’efecte que produeix una il·luminació adequada, seleccionar i col·locar els articles que van a l’aparador.

METODOLOGIA

Les sessions teòriques es basen en exposicions les quals mitjançant projector analitzen diferents propostes de composició, posicionament de productes, lineals i colorimetria. La interacció serà dinàmica i comunicativa, on l'alumne se senti còmode d'explicar la problemàtica de distribució del seu espai comercial, decoracions, etc. I receptiu, a la vegada, del consell professional que se li pugui oferir.

Les sessions pràctiques són actives i participatives realitzant in situ exercicis de tècniques específiques del sector flequer. Resolució i assessorament general mitjançant els problemes proposats que puguin sorgir al seleccionar materials, producte, atrezzo, etc.

CERTIFICACIO

Certificat d'aprofitament

LLOC DE REALITZACIÓ

Aula Mestresses Flequeres.

Fundació Privada Gremi de Flequers de Barclona. c/ Pau Claris 134 - 2ª planta.

Idioma

Tots els nostres cursos es realitzen tant en CATALÀ com en CASTELLÀ


Actualment aquest curs no està programat i no disposa de data de inici. Si estàs interessat truca'ns i t'informarem


FORMACIÓ BONIFICADA

Tots els nostres cursos són bonificables total o parcialment per les quotes de la Seguretat Social, sempre que l'empresa disposi de crèdit suficient i estigui al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social. Demaneu més informació.


IMATGES DE CURSOS

Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola Imatges de l'escola