Oferta formativa

Cursos a mida de les necessitats actuals del sector

L'Escola de Forners articula la seva oferta de formació en dos nivells:

  • El primer és la Formació Inicial, proporciona la formació bàsica que es requereix per a incorporar-se al nostre sector. 

  • L’altre és la Formació Continua que ofereix als professionals en actiu un ampli ventall de coneixements per tal d’actualitzar o aprofundir l’exercici de l’ofici. Tots dos nivells es concreten en diferents formats de cursos tant en modalitat presencial com a distància els quals, alhora, proporcionen un aprenentatge personalitzat.

Els programes s’estructuren en les següents línees formatives:

  • L’aprenentatge de l’ofici tant en els aspectes d’elaboració a l’obrador com en els d’atenció al client.

  • La direcció i gestió empresarial tant del negoci com de les persones.

Aquests continguts formatius s’elaboren sota un enfocament dinàmic i multidisciplinar, establint col·laboracions amb especialistes de diferents àrees del coneixement per tal de contribuir a una més amplia comprensió del sector i l’ofici.

Alguns dels nostres programes es poden bonificar en les quotes a la seguretat social o són subvencionats ja que es realitzen en col·laboració amb l’Administració pública.