Sanitat

Assessorament, anàlisi, tràmits i formació... la sanitat en bones mans.

 

  • Ordenances Tecnosanitàries: assessorament, aplicació i recursos.

  • Registre Sanitari: Sol·licitud, canvi de nom i renovació.

  • Autorització Sanitària: Sol·licitud i canvi de nom.

  • Inspeccions Sanitàries: Seguiment, cronogrames.

  • Manipuladors d’Aliments: Entitat autoritzada per a la formació.

  • Pràctiques correctes d’Higiene Alimentària: Guia de treball

  • Anàlisi de perills i punts de control crítics.

  • Al·lèrgensDescarregar documents obligatoris per complir el Reglament  Europeu 1169/2011